Tag Archives: vệ sinh tóc

LƯỢC CHẢI ĐẦU THÔI MÀ CŨNG LẮM CHUYỆN NHỈ

Hồi trước giờ cứ nghĩ chải đầu thì chỉ cần lược đơn giản, nếu tóc xù uốn lọn thì dùng lược răng to xưa, tóc mãi thì lược bình thường, nhưng từ khi xem loạt hình này trên Tạp chí đẹp, thì Hân chắc phải thay đổi lại suy nghĩ. Hãy cùng Tóc đẹp điểm […]